Valoracions

Els treballs amb l'objectiu de la valoració urbanística del sòl, edificacions, instal lacions, o lucre cessant de l'activitat, afectats per un expedient d'expropiació o per un expedient d'equidistribució de beneficis i càrregues.

Redacció de fulles d'estima

Redacció de dictàmens per a expedients judicials

Aquests treballs inclouen tant la tasca tècnica per a la redacció dels documents com la tasca de gestió de ambitsurbans davant de les diferents administracions públiques i particulars per a la aconseguir el mutu acord, preferible a l'inici d'un procés judicial.

Un cop iniciat aquest procés en el Jurat d'Expropiació o en els tribunals de justícia ambitsurbans assisteix a l'administració o l'afectat davant d'aquests organismes defensant els criteris de valoració i analitzat i rebatent, si escau, les tesis de la part contrària.