Planificació urbanística

Treballs té com a objectiu la planificació i ordenació del territori, segons les prescripcions de la legislació vigent, tant per encàrrec de l'administració com del sector privat:


Redacció de Plans Directors Urbanístics
Redacció de Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
Redacció de Normes de Planejament Urbanístic
Redacció de Programes d'actuació urbanística municipal
Redacció de plans parcials
Redacció de plans especials de millora urbana
Redacció de Plans Especials Urbanístics
Redacció de plans especials del Catàleg de Masies i Cases Rurals


Aquests treballs inclouen tant la tasca tècnica per a la redacció dels documents com la tasca de gestió de ambitsurbans davant de les diferents administracions públiques, així com en els processos de participació ciutadana, fins a l'aprovació definitiva dels mateixos.