Gestió urbanística

Els treballs amb l'objectiu de l'execució del planejament urbanístic en la fase del just repartiment de beneficis i càrregues, tant per encàrrec de l'administració com del sector privat:

Redacció de Bases i Estatuts de Juntes de Compensació

Redacció de Projectes de Reparcel.lació

Redacció de Projectes d'Expropiació

 

Aquests treballs inclouen tant la tasca tècnica per a la redacció dels documents com la tasca de gestió de ambitsurbans davant de les diferents administracions públiques com davant dels propietaris del sòl, fins al'aprovació definitiva dels mateixos.