Estudis de Mobilitat Generada

Els treballs amb l'objectiu de la quantificació de la mobilitat generada pels nous usos que estableix el planejament general, així com el derivat i la determinació de mesures per a un trànsit més sostenible.

Redacció de l'Estudi de Mobilitat Generada com a document annex del planejament general o derivat.

 

ambitsurbans realitza aquests estudis com annex als treballs de planejament propis o com a encàrrec independent de les administracions o d'altres equips que desenvolupen aquests planejaments.