Club del Inversionista

ambitsurbans selecciona, d'acord amb els seus clients, les oportunitats de negoci que l'activitat de planificació i execució del planejament proporciona i que la propietat d'aquests drets urbanístics voleu compartir amb altres inversors.

 

Són oportunitats en què la informació urbanística i la possibilitat de negoci estan avalats per documents urbanístics en diferents fases d'aprovació i que ambitsurbans informa i ofereix el contacte amb la propietat.