Arquitectura

Els treballs amb l'objectiu de la redacció de projectes i direcció d'obres d'edificacions per a ús residencial, d'oficines, industrial, centres comercials etz.

 

Redacció de Projectes d'Edificació, tant bàsics com executius

Direcció tècnica de les obres d'Edificació

 

Aquests treballs inclouen tant la tasca tècnica per a la redacció dels documents com la tasca de gestió de ambitsurbans davant de les diferents administracions públiques i empreses de serveis, fins a l'aprovació definitiva dels projectes.

ambitsurbans també revisa i assessora a la promoció sobre la fiabilitat dels pressupostos presentats per les empreses constructores i la idoneïtat de les mateixes per a la realització del projecte.

Així mateix ambitsurbans assumeix la direcció tècnica de les obres d'edificació i el control del pressupost de la comissió, fins el lliurament definitiu de les obres i l'obtenció de les cèdules d'habitabilitat o llicències de activada corresponents.